Onze eregalerij

De rijke historie van tafeltennisvereniging De Toekomst kent gelukkig veel vrijwilligers en aan een aantal daarvan heeft onze vereniging bijzonder veel te danken. Deze personen zijn geerd met de titel 'Lid van verdienste' en/of 'Erelid'. Veel van deze leden zetten zich tot de dag van vandaag nog vrijwillig in voor de vereniging en zijn daarmee nog steeds van waardevolle betekenis.

Lid van verdienste

Lid van verdienste word je niet zomaar. Het is een eervolle benoeming voor iemand die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging. Zo'n lid wordt door het bestuur benoemd tot lid van verdienste.

Leden van Verdienste
Bep Geverink-Beumer
Mirko Egbers
Frans Snijder
Chris Wenneker
Wim Wilgenhof

Voormalige leden van verdienste
Henk Emsbroek ()
Marcel Theunissen ()
Willy Broeke
Claske Harmsen-Miedema ()
Ben Jansen ()
Irene Faber
Hans van de Lande ()
 

Erelid

De benoeming tot erelid is uitsluitend weggelegd voor leden die van aanzienlijke en waardevolle betekenis voor de vereniging zijn geweest. Zo'n lid wordt geerd met de benoeming tot erelid.

Een erelid wordt benoemd in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit betekent dat een benoeming moet gebeuren met toestemming van de leden. Dit omdat een erelid het voorrecht heeft om vrijgesteld te worden van contributie.

Ereleden
Erna Eilers-Kraan
Albert ten Hoopen
Jan Wissink

Voormalige ereleden
Iet Wissink-Tellinga ()
Marcel Theunissen ()
Jan Weideman ()
Wil Vorenkamp-Vorstelman ()

Beknopte agenda
ma 23 september 16:30 uur
Training jeugd
ma 23 september 18:00 uur
Training jeugd
ma 23 september 20:00 uur
Vrije training
ma 23 september 20:00 uur
Competitie senioren (ovb)
di 24 september 09:30 uur
Tafeltennis voor 50+
di 24 september 18:00 uur
Training jeugd
di 24 september 19:30 uur
Training jeugd