AED, EHBO en BHV

Helaas kan iedere bezoeker van ons clubgebouw plotseling een hartritmestoornis krijgen. Een automatische externe defibrillator (AED) kan in zo'n geval een mensenleven redden. Daarom hangt er een AED-apparaat in de vergaderruimte van ons clubgebouw. Daarnaast nemen ieder jaar verschillende leden deel aan een AED-cursus.

Ingeval een persoon onwel wordt en niet duidelijk is wat de oorzaak is, overleg dan indien mogelijk met die persoon of met aanwezigen wat te doen. Bij twijfel altijd een arts waarschuwen en/of de persoon verder begeleiden.

Gecertificeerde leden

De onderstaande leden zijn in het bezit van relevante diploma's.

AED

Mark Boot
Boris Bosch
Erna Eilers
Albert Enterman
Dienke Geurtz
Henk Harmsen
Nico Horstman
Gert Mogezomp
Henry Oost
Ronald Swaters
Richard Veninga
Esther Wissink

EHBO

Erna Eilers
Dienke Geurtz
Johan Scholten

BHV

Frank Bruggeman
Erna Eilers
Erik Ernst
Bep Geverink
Henk Harmsen
Magdalena Marijt

Beknopte agenda
Sat 23 February
Landelijke competitie
Sat 9 March
Landelijke competitie
Sat 16 March
Landelijke competitie
Sat 23 March
Landelijke competitie
Sat 30 March
Landelijke competitie
Sat 6 April
Landelijke competitie
Sat 13 April
Landelijke competitie