Bestuursmededeling: Samenstelling bestuur per 30 oktober 2014 en taakverdelingen per 6 november 2014

Dagelijks bestuur

Voorzitter (ad interim): Dienke Geurtz
• Officiλle woordvoerder van De Toekomst
• Contactpersoon Jeugdcommissie
• Contactpersoon Redactie Commissie

Secretaris (ad interim): Bert Boers
• In- en uitgaande correspondentie
• Ledenadministratie
• Beheer NTTB Administratie Systeem (NAS)
• Contactpersoon commissie Accommodatie & Beheer

Penningmeester: Gert Mogezomp
• Tweede voorzitter
• Financiλle administratie
• Contactpersoon ALTC
• Contactpersoon Club van 100
• Contactpersoon Kascommissie
• Contactpersoon Sponsorcommissie


Overige bestuursleden

Sandra Schepers
• Tweede penningmeester.
• Contactpersoon Recreantencommissie
• Contactpersoon Dinsdagochtend Recreanten

Jochem Veldmaat
• Tweede secretaris
• Planning en verhuur zaal
• Contactpersoon Jazz Gymnastiek
• Contactpersoon Internet Commissie

Jeroen Hoffman
• Contactpersoon Barcommissie

Ronald Swaters
• Contactpersoon Technische Commissie (incl. wedstrijdsecretarissen)


« terug naar de nieuwsberichten