Recente verhoging drankprijzen

Beste clubgenoten,

De recente verhoging van de drankenprijzen heeft inmiddels tot de nodige commotie geleid. Uiteraard is dit nooit de bedoeling geweest.

Het bestuur is zich terdege bewust van het feit dat ze op dit punt beter had kunnen (lees: moeten) communiceren. Zo had de reden van de aanpassing duidelijk uitgelegd moeten worden om te voorkomen dat dit een eigen leven kan gaan leiden.

Dat de drankenprijzen nu zijn verhoogd, heeft dan ook niets, maar ook werkelijk niets te maken met de financiering van de verbouwing. De werkelijke reden is dat reeds in de voorgaande jaren prijsverhogingen doorgevoerd hadden moeten worden. Aangezien dit niet is gebeurd heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een minimaal prijsverschil tussen glas en fles bier. De inkoopprijzen zijn de laatste jaren echter zoveel hoger geworden dat aan deze prijsaanpassingen niet valt te ontkomen om zo de vereniging financieel gezond te houden.

Tijdens de komende ALV zullen alle kosten en de baten van de kantine in een financieel overzicht worden gepresenteerd alsmede de inkomsten en uitgaven van de verbouwing.

Het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst.

« terug naar de nieuwsberichten