Agenda Algemene Ledenvergadering


Agenda Algemene Ledenvergadering LTTC De Toekomst,
donderdag 25 oktober 2012, Jan Wissinkhal, 20.15 uur


01. Opening / Welkom
02. Notulen / verslag van de vorige ALV, 27-10-2011. (Zie Toekomst Meppers, december 2011, p. 7-11 of de LTTC internetsite (hier))
03. Ingekomen stukken
04. Jaarverslag bestuur
05. Jaarverslagen van de verschillende commissies en afdelingen
06. Financieel Jaarverslag + begroting 2012-2013 (Deze stukken zijn zoals gebruikelijk vanaf een kwartier voor aanvang voor de ALV in te zien.)
07. Verslag kascommissie
08. Vaststelling contributie
09. Bestuursverkiezingen
- Voordracht Sandra Schepers voor de functie van penningmeester
- Op het zogeheten ‘rooster van aftreden’ staan Jonn van Zuthem (secretaris) en Jochem Veldmaat. Beiden stellen zich herkiesbaar.
10. Mededelingen bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het bestuur van LTTC De Toekomst,

Jonn van Zuthem, secretaris

« terug naar de nieuwsberichten

Beknopte agenda
di 29 november 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 29 november 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderden
wo 30 november 19:00 uur
Training mindervaliden
wo 30 november 20:30 uur
Recreatief tafeltennis
do 1 december 19:00 uur
Vrij spelen jeugd
vr 2 december 10:00 uur
OldStars tafeltennis
di 6 december 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 6 december 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderden