Contributie L.T.T.C. De Toekomst.

Contributie L.T.T.C. De Toekomst.

Lochem 04-01-2011

In de laatste algemene ledenvergadering van afgelopen jaar is besloten de contributie te verhogen met ingang van 1 april 2011. De maandelijkse contributie van de senioren en de jeugdleden zullen met 1 euro per maand worden verhoogd.

Senioren betalen per 01-04-2011:
per maand 14,00
per half jaar 84,00
of per jaar 168,00

Jeugdleden betalen: per maand 9,00
per half jaar 54,00
of per jaar 108,00

Het bestuur heeft grote voorkeur voor betalingen per half jaar of per jaar om de administratieve werkzaamheden te vereenvoudigen. Ook is er weer een moment aangebroken om aan alle leden te vragen de correcte bedragen over te maken. Mede vraagt het bestuur aan alle leden om de contributie automatisch over te maken. Dit kan per internet voor leden die internet bankieren. Voor de leden die dit nog niet doen, willen wij vragen contact met hun bank op te nemen om een automatische betaling te regelen.

Voor de goede orde wil het bestuur laten weten dat het lidmaatschap van onze vereniging L.T.T.C. De Toekomst op het einde van ieder jaar automatisch zal worden verlengd. Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele jaar. In de eerste maand van het jaar en in de zevende maand van het jaar, draagt de vereniging vooraf de gelden af aan de bond voor uw lidmaatschap. Ook dienen wij 1 maand vooraf het opzeggen van het lidmaatschap te melden bij de bond, anders moet voor het lopende halve jaar worden betaald door de vereniging. Deze periodebetalingen kunnen niet worden teruggevorderd!!!

Leden die in januari 2011 hebben betaald voor een half jaar, 78,00 worden verzocht 3,00 bij te betalen. Voor de tweede helft van het jaar moet daarna 84,00 worden betaald.

Leden die in januari 2011 hebben betaald voor het hele jaar, worden verzocht 9,00 bij te betalen voor het jaar 2011.

Leden die per maand willen blijven betalen, worden verzocht om per 01-04-2011 14,00 per maand over te boeken.

De bedragen kunnen worden gestort op rekening 1082.60.925 van de RABO of op rekening 3098910 van de ING t.n.v. LTTC De Toekomst.

Het bestuur hoopt op ieders medewerking.

Mirko Egbers

« terug naar de nieuwsberichten

Beknopte agenda
wo 4 oktober 19:00 uur
Training schuivers
wo 4 oktober 19:00 uur
Training staanders
wo 4 oktober 20:30 uur
Recreatief tafeltennis
do 5 oktober 19:00 uur
Vrij spelen jeugd
vr 6 oktober 10:00 uur
OldStars tafeltennis
di 10 oktober 09:30 uur
Tafeltennis voor 50+
di 10 oktober 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 10 oktober 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderd